Nano kẽm oxit kích thích sinh trưởng, tăng miễn dịch và khả năng kháng bệnh ở cá da trơn

Nano kẽm oxit kích thích sinh trưởng, tăng đề kháng, kháng bệnh ở cá da trơn

Kẽm (Zn) là một nguyên tố vi lượng quan trọng trong khẩu phần ăn của cá, cần thiết cho sự tăng trưởng, khả năng miễn dịch và cơ chế bảo vệ chống oxy hóa. Nghiên cứu hiện tại đã đánh giá tác động của cả oxit kẽm hữu cơ và hạt nano kẽm oxit (tương ứng là ZnO và ZnO-NP) đến hiệu suất tăng trưởng, phản ứng miễn dịch và tác dụng kháng khuẩn chống lại Pseudomonas aerugino s a ở cá da trơn châu Phi Clarias gariepinus . Cá được cho ăn theo chế độ ăn đối chứng hoặc chế độ ăn bổ sung ZnO hữu cơ ở nồng độ 20 và 30 mg kg -1 hoặc nano kẽm oxit ZnO-NP ở nồng độ 20 và 30 mg kg -1 . Sau 60 ngày, một tập hợp con của cá được tiêm vào màng bụng 3 × 10 7 CFU ml -1 trong số P. aeruginosa . Kết quả cho thấy rằng tăng trọng cơ thể, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn và tốc độ tăng trưởng cụ thể đã tăng đáng kể ở ZnO-NPs20 so với tất cả các nhóm khác. Bổ sung chế độ ăn uống với 20 mg kg -1 của ZnO-NP đã cải thiện tình trạng chống oxy hóa của cá. Hơn nữa, IgM, lysozyme và oxit nitric cho thấy sự gia tăng đáng kể ở cá được ăn chế độ ăn bổ sung ZnO-NPs20. Nhóm được bổ sung ZnO-NPs20 có sự điều chỉnh đáng kể các gen liên quan đến tăng trưởng và căng thẳng so với các nhóm khác. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể về sự biểu hiện của các gen liên quan đến miễn dịch giữa các nhóm ZnO-NPs20, ZnO-NPs30 và ZnO30. Những phát hiện này làm nổi bật khả năng sử dụng nano ZnO để cải thiện hiệu suất tăng trưởng, tình trạng chống oxy hóa, tình trạng miễn dịch và hoạt động kháng khuẩn chống lại P. aeruginosa ở cá da trơn Châu Phi.

(Bản quyền NanoCMM Technology)

Heba H. Mahboub1,*, Khalid Shahin2,3, Asmaa W. Zaglool4, Elshimaa M. Roushdy4, Shaimaa A. A. Ahmed1

1Department of Fish Diseases and Management, Faculty of Veterinary Medicine, Zagazig University, PO Box 44519, Zagazig 4511, Sharkia, Egypt
2Department of Medicine and Epidemiology, School of Veterinary Medicine, University of California Davis, Davis, CA 95616, USA
3Aquatic Animal Diseases Laboratory, Department of Aquaculture, National Institute of Oceanography and Fisheries, PO Box 43511, Suez, Egypt
4Department of Animal Wealth Development, Faculty of Veterinary Medicine, Zagazig University, PO Box 44519, Zagazig 4511, Sharkia, Egypt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button